The boardroom

Ondernemerschap leeft onder jongeren, dat is zeker, maar de wijze waarop dit thema (bijvoorbeeld) op scholen wordt aangeboden komt onvoldoende tegemoet aan de potentie en de behoefte van jong Nederland. Om aan deze behoefte tegemoet te komen nemen wij graag het initiatief en gaan we gericht op zoek naar partners, die met ons deze urgentie voelen en bereid zijn om tijd, expertise en middelen beschikbaar te stellen om met ons deze uitdaging aan te gaan. Waar veel jongerenparticipatie-projecten uitgaan van een probleem of zich vooral focussen op jeugd en jongeren die vastzitten in een negatieve spiraal, richten wij ons op: high potentials en young entrepreneurs. 

The Boardroom ambieert een zelfsturende jongeren start-up community die trainingen, events en coaching organiseert voor ambitieuze leeftijdsgenoten uit de regio

Anders als een terugkerend algemeen trainingsprogramma ligt de nadruk van the Boardroom op het (ver)binden van de jongeren met de plek waar het zich afspeelt, de locaties die de stad kleur geven, de rolmodellen die het perspectief (een onderneming starten) belichamen en na verloop van tijd: de band die de jongeren met elkaar hebben door middel van het delen van ervaringen en een gezamenlijk netwerk rondom ondernemerschap. Goede ingrediënten voor de levensduur van de community. The Boardroom is dus geen ‘leuk projectje’ - nee - we beogen echt een duurzame verandering: voor de jongeren, maar ook voor de regio en de nabije omgeving inclusief de bedrijven die hier gevestigd zijn. 

Doordat jongeren geïnspireerd worden door lokale ondernemers en door elkaar (als leeftijdgenoten zijnde) worden ze zich veel meer bewust van de plek waar ze wonen, ze bouwen een netwerk op, ze starten projecten en initiatieven die lokaal plaatsvinden of die in ieder geval hier ontstaan. Dit zijn voor jongeren redenen om in ieder geval meer binding met de stad/regio te krijgen. Waardevol potentieel dat niet na de studie voorgoed ’t Gooi verruilt voor Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven of vergelijkbare andere steden. We investeren in een (potentieel) gezond economisch klimaat, waarbij ondernemerschap op jonge leeftijd al een realistisch perspectief is en bedrijven de kans krijgen om zichzelf als toekomstig werkgever onder (talentvolle) jongeren te presenteren.  

In het trainingsprogramma van the Boardroom is er plek voor ±20 ambitieuze ondernemende jongeren. Ze krijgen een half jaar lang gratis training en vette talks van jonge start-ups, ervaren ondernemers, visual designers, editors en trainers die allemaal succesvol zijn in hun eigen markt. Het doel is dat de deelnemers van het trainingsprogramma gaandeweg plaatsnemen in de organisatie van the Boardroom en zelfstandig en zelfsturend training, coaching en events aanbieden voor gelijkgestemden.

The Boardroom is een project dat al twee jaar met succes draait in de gemeente Hilversum.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden voor een editie in uw eigen regio, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden van een Boardroom bij u in de gemeente.